St. Stanislaus Kostka Roman Catholic Church

Registered Site S0623

St. Stanislaus Kostka Roman Catholic Church

In the second half of the nineteenth century, Polish refugees who escaped Prussian domination settled in Bay City. In 1874 they formed a society under the patronage of St. Stanislaus Kostka of Poland. To fill the needs of this Polish-speaking community, a wooden church was built and dedicated on December 13, 1874, on a site donated by William D. Fitzhugh. During the pastorate of Father Marian Matkowski, this grand Neo-Gothic church was erected at a cost of over $60,000. Bay City architects Pratt and Koeppe provided the plans. The cornerstone was blessed in June 24, 1890, and the church was dedicated on July 17, 1892, by Bishop Henry J. Richter of Grand Rapids.
photo of St. Stanislaus Kostka Roman Catholic Church

Kosciol Rzymsko - Katolicki Sw. Stanislawa Kostki

W drugiej po³iwie XIX w. wielu Pólakow z Wielkpolski osiedli³o siê w Bay City, 14 grudnia 1874 roku poswiêcony zosta³ pierwszy drewniany ko¶ció³ zbudowany na gruncie ofiarowanym przez W. D. Fitzhugh. Patromen Parafii I ko¶ció³a zosta³ ¶wiêty Stanis³aw kostka. Obecny neogotycki ko¶ció³ zbudowano wed³ug projektu archtektów Pratt and Koeppe kosztem $60,000, gdy proboszczem by³ Ksi±dz Mariam Matkowski. Po¶wiecênie kamienia wêgieknego pod now ¶wi±tyniê mai³o miejsce 24 czerwca 1890 roku. Ko¶ció³ ten zostal po¶wiêcony 17 lipca 1892 roku przez Biskupa Henryka Richtera z Grand Rapids.

Erected 1992

Location: 1503 Kosciusko
Bay City, Bay County

Topics:
Bilingual
Catholic Churches

Latitude: 43.5805812, Longitude: -83.8813608

© 2022 - MichMarkers.com